Logopedie

Logopedie
Leerproblemen
Articulatieproblemen
Stotteren
Taalstoornis
Slikproblemen
Eet- en drinkproblemen
Leerproblemen en leerstoornissen

Leerproblemen en -stoornissen

Wie?
Kinderen vanaf midden 1ste leerjaar tot en met de dag vòòr de 15de verjaardag.

Wat?
Kinderen met leerproblemen hebben moeilijkheden en een achterstand op vlak van lezen en/of spelling en/of rekenen. Deze moeilijkheden kunnen dmv logopedische therapie verholpen worden. Wanneer er na minstens 6 maanden therapie nog een grote achterstand is, kan er gesproken worden van een leerstoornis: dyslexie (= lees- en of spellingsstoornis) of dyscalculie (rekenstoornis).

Logopedie

Articulatieproblemen en -stoornissen

We spreken van een articulatieprobleem als er bepaalde klanken niet of verkeerd uitgesproken worden. Men maakt een onderscheid tussen twee soorten: fonetisch en fonologisch.

  • Fonetische articulatiestoornis:

Wie?
vanaf 3 jaar tot en met volwassen leeftijd.

Wat?
Sommige klanken worden foutief gevormd of er is sprake van een slappe articulatie, dit heeft mogelijk invloed op de spraakverstaanbaarheid.

  • Fonologische articulatiestoornis:

Wie?
kinderen vanaf 3 jaar.

Wat?
Je kind laat klanken weg of vervangt ze door andere klanken, hierdoor is je kindje moeilijker verstaanbaar. Het vervangen of weglaten van klanken is een normaal proces in de spraakontwikkeling, men spreekt pas van een fonologische stoornis wanneer deze processen niet meer leeftijdsadequaat zijn.

stotteren bij kinderen

Stotteren

Wie?
Kleuters tot volwassenen.

Wat?
Meestal begint het stotteren rond de leeftijd van 2-3 jaar. Kinderen of volwassenen die stotteren hebben een spraakprobleem waardoor hun speken niet meer vlot- en vloeiend is. De volgende onvloeiendheden kunnen optreden bijvoorbeeld: a a a appel, fffffiets, p. papa.

Stotteren is een complex probleem waarbij de aanleg, het karakter en de omgeving het stotteren uniek maakt. Een vroegtijdige behandeling is essentieel maak bij twijfel zo snel mogelijk een afspraak.

taalstoornis of dysfasie bij kinderen

Taalstoornis / dysfasie

Wie?
kleuters en lagere schoolkinderen.

Wat?
We spreken van een taalachterstand wanneer de ontwikkeling van spraak en taal trager verloopt dan normaal. De taalproblemen kunnen zich voordoen op vlak van taalbegrip, taalproductie of op beide vlakken. Wanneer deze problemen hardnekkig aanwezig blijven is er mogelijks sprake van een taalstoornis/dysfasie.

slikproblemen of dysfagie

Slikproblemen / dysfagie

Wie?
Kinderen en volwassenen.

Wat?
Een slikstoornis (dysfagie) is problemen ondervinden tijdens het eten en- of drinken. Dit kan ertoe leiden dat de persoon zich verslikt. Bij verslikken komt het voedsel of drinken in de luchtpijp terecht in plaats van in de slokdarm, met hoesten tot gevolg.

eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Wie?
Zuigelingen tot kinderen.

Wat?
Moeilijkheden of weigering van borst- en of flesvoeding, lepelvoeding, drinken en slikken. Deze problemen moeten vaak multidisciplinair (arts, diëtist, kinderkinesitherapeut, …) aangepakt worden om zo het kind en de omgeving te helpen.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Neem contact op en we bekijken wat voor jou het best is.