Kinesitherapie

An Schuddinck
Algemene kinesitherapie
Dry needling
Ademhalingskinesitherapie
Relaxatietherapie
Psychomotoriek bij kinderen
Bobath-therapie
Plagiocephalometrie (PCM)
Babytherapie
Perinatale kinesitherapie
Algemene kinesitherapie

Algemene kinesitherapie

De grootste groep van verwijzingen voor kinesitherapie bevindt zich in het domein van de aandoeningen van het bewegingsstelsel: pijnlijke rug of nek, enkelverstuikingen, tenniselleboog, kinesitherapie na postoperatieve ingrepen… Kortom, alle behandelingen die de klachten en dysfuncties van de getroffen zones herstellen of verbeteren.
Onze kinesitherapie steunt op 2 pijlers:

  • een gepaste manuele behandeling
  • persoonlijke actieve oefentherapie en functionele training
Dry needling

Dry needling

Voor wie?
Bij iedere patiënt waar triggerpunten aanwezig zijn of verhoogde spierspanning die uitstralingspijnen geeft

Wat?
Dry needling is een vorm van therapie waarbij droge (zonder toediening van vloeistof), fijne naalden op specifieke plaatsen en met een bepaalde techniek in de spieren worden ingebracht. Hierdoor zal de spierspanning snel dalen en pijn afnemen. Deze behandelingsvorm wordt gebruikt binnen het kader van myofasciale triggerpunten. Wanneer je spieren overmatig gespannen zijn kan deze techniek een meerwaarde betekenen voor binnen je revalidatieplan.

ademhalingskinesitherapie

Ademhalingskinesitherapie

Voor wie?
zuigelingen, kinderen en volwassenen

Wat?
Het doel van de respiratoire kinesitherapie is om de longen zuiver te maken van overtollige slijmen bij zowel acute als chronische aandoeningen van de longen. In samenspraak met de specialist wordt gezocht naar de beste behandelmethode voor de patiënt. Aan de hand van specifieke ademhalingstechnieken kunnen slijmen uit de longen gedraineerd en opgehoest worden.

relaxatietherapie

Relaxatietherapie

Voor wie?
Kinderen en volwassenen met lichamelijk klachten die samenhangen met spanning of stress. Voorbeelden zijn: (onbegrepen) spier- en gewrichtspijn, chronische hyperventilatie, spanningshoofdpijn, extreme vermoeidheid, maag en darmklachten, slaapstoornissen, burn-out…

Wat?
De therapeut heeft aandacht voor zowel geestelijke als lichamelijke aspecten om het welzijn te beïnvloeden. Dit door middel van adem- en ontspanningsoefeningen, lichaamsgerichte technieken maar ook manuele therapie.

Praktijk het Centrum biedt ondersteuning op vlak van psychomotoriek bij kinderen

Psychomotoriek bij kinderen

Voor wie?
Baby’s, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen

Wat?                    

  • Bevorderen en ondersteunen van de grove-, fijne- en schrijfmotoriek
  • Bevorderen en ondersteunen van ruimtelijk inzicht
  • Lateralisatieproblemen : Wanneer de samenwerking tussen de beide hersenhelften goed is, kun je gebruik maken van de kwaliteiten van beide hersenhelften,waarbij ze elkaar aanvullen. Wanneer de samenwerking onvoldoende is, is het evenwicht in de functies van beide hersenhelften verstoord. Emotionele problemen, gedragsproblemen of leerproblemen kunnen daar het gevolg van zijn.
Bobath-therapie

Bobath-therapie

Voor wie?
Van zuigeling tot jongvolwassenen

Wat?
Soms verloopt de normale ontwikkeling niet zoals verwacht door onderliggende oorzaken zoals hersenverlamming, prematuriteit, syndromen, infecties… Bobath-therapie kan helpen om motorische mijlpalen te bereiken en om de kwaliteit van bewegingen te verbeteren.

Anneke en Annemart bij Plagiocephalometrie

Plagiocephalometrie

Voor wie? 
Zuigelingen en jonge baby’s tot ongeveer 1 jaar

Wat ?
Een voorkeurshouding bij zuigelingen komt vaak voor. Hierdoor kan de schedel gaan afplatten. Plagiocephalometrie is een meetinstrument waarbij we de vorm van de schedel in kaart kunnen brengen. Met behulp van een speciaal bandje kunnen we de vorm en de ernst van de afplatting berekenen en de evolutie objectief opvolgen.

Annemart helpt je met Bobath-therapie of babytherapie

Babytherapie

Voor wie?
Van zuigelingen tot peuter

Wat ?
Baby’s ontwikkelen zich al spelenderwijs maar soms kan de motoriek een beetje moeizamer verlopen. Problemen kunnen zich voordoen op vlak van hoofdcontrole, leren rollen, komen tot zit, kruipen, komen tot stand, stappen… We kunnen als kinderkinesitherapeut hulp bieden bij deze moeilijkheden voor jou en jullie baby.

Sien helpt je bij perinatale kinesitherapie

Perinatale kinesitherapie

Voor wie?
Zwangere vrouwen of vrouwen die net bevallen zijn

Wat?
Bij een zwangerschap en bevalling ondergaat je lichaam grote veranderingen die kunnen leiden tot lichamelijke klachten. Perinatale therapie helpt je om die veranderingen op te vangen, je optimaal voor te bereiden op je bevalling en te herstellen achteraf.

Tijdens prenatale therapie focussen op het gezond zwanger zijn, het behandelen van lichamelijke klachten en gaan we aan de slag met oefeningen en tips voor je bevalling.

Na de bevalling is een check-up van je bekkenbodem en buikspieren erg belangrijk om optimaal te kunnen herstellen.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Neem contact op en we bekijken wat voor jou het best is.