011 39 82 70 Stuur ons een mail
   
WelkomTherapieŽnWie zijn weFoto'sContact
 

Psychologie

Bij de kinder- en jongerenpsycholoog van Praktijk het Centrum kunnen kinderen en jongeren terecht waarbij het op een aantal vlakken heel goed gaat, maar waarbij het ook op bepaalde vlakken wat moeilijker loopt. Bij een aanmelding wordt er dan geëxploreerd welke klachten of problemen het kind of de jongere ervaart. Ook wordt er gekeken wat zijn of haar hulpvraag is. Samen zoeken we dan welk hulpverleningstraject we gaan bewandelen.

In individuele begeleiding gaan we één op één aan de slag. Deze begeleiding kan voor elke cliënt anders zijn omdat we afstemmen op wat jij individueel nodig hebt. We beginnen met het opbouwen van een therapeutische relatie waarna we samen op pad gaan. Volgende thema’s kunnen aan bod komen: zelfbeeld, emotieregulatie, stress, piekeren, een moeilijke thuissituatie, angst, ADHD, ASS ...

Bij psychodiagnostisch onderzoek zijn er verschillende mogelijkheden zodat het onderzoek kan aangepast worden aan de hulpvraag. De bedoeling van psychodiagnostisch onderzoek is om te zoeken naar verklaringen en handvaten om verder mee te nemen.

  • Aan de hand van intelligentieonderzoek gaan we de cognitieve mogelijkheden van het kind na.
  • Aan de hand van neuropsychologisch onderzoek gaan we aandacht en concentratieproblemen en hyperactiviteit na.
  • Aan de hand van autismeonderzoek gaan we na of er kenmerken zijn van een autismespectrumstoornis.
  • Aan de hand van belevingsonderzoek verkennen we de innerlijke belevingswereld van het kind.

Sociale vaardigheidstraining is aangewezen voor kinderen en jongeren die moeite hebben met sociale contacten. Deze training gaat door in kleine groepjes samengesteld op basis van leeftijd.

Ook ouders kunnen terecht bij de kinder- en jongerenpsycholoog van Praktijk het Centrum. In Ouderbegeleiding kunnen ouders terecht met allerlei vragen over de opvoeding van hun kind. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn slaapproblemen, gedragsmoeilijkheden, ...

Soms is er niet enkel nood aan ouderbegeleiding, maar eerder aan Gezinsbegeleiding. In gezinsbegeleiding gaan we aan de slag met de vragen en zorgen van alle gezinsleden. Thema’s die hier aan bod kunnen komen zijn: het zoeken naar verbinding, communicatie, omgaan met problemen, spanningen, … Soms worden er ook thuisobservaties gedaan om de gezinsbegeleiding te bevorderen, indien gewenst.

Voor Psycho-educatie kunnen ouders, kinderen en jongeren ook terecht in de praktijk. Dit kan voor verschillende diagnoses zoals ADHD, ASS, hechtingsproblemen, angststoornissen, … Enerzijds wordt er uitgelegd wat deze diagnoses inhouden en dit aangepast naar het unieke kind of jongere. Anderzijds kunnen er ook handvaten worden gegeven in hoe kinderen, jongeren en ouders kunnen omgaan met deze diagnoses.