011 39 82 70 Stuur ons een mail
   
WelkomTherapieŽnWie zijn weFoto'sContact
 

Psychologie > Aanbod

Individuele begeleiding

Kinderen en jongeren kunnen met uiteenlopende klachten en problemen in Het Centrum terecht. Sommige problemen kan je niet alleen oplossen of soms heb je hulp nodig van buitenaf. De begeleidingen worden afgestemd op de individuele hulpvraag en kan voor iedereen iets anders betekenen. Het is een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen, verbeteringen of veranderingen.

Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek kan aangereikt worden bij verscheidene hulpvragen. Er zijn verschillende soorten onderzoeken die aansluiten bij allerhande hulpvragen. De testresultaten kunnen mogelijke verklaringen geven voor problemen bij het leren, het gedrag en/of de socio-emotionele ontwikkeling.

  • Intelligentieonderzoek: geeft inzicht in de cognitieve mogelijkheden van het kind
  • Neuropsychologisch onderzoek: peilt naar cognitieve en executieve functies zoals aandacht en geheugen, planningsvermogen en probleemoplossend denken
  • Autismeonderzoek: gaat na of er tekenen zijn van een autismespectrumstoornis
  • Sociaal-emotioneel en gedrag: geeft inzicht in zelfbeleving, faalangst, gedrag, emotieregulatie, ...

Ouderbegeleiding

In de ouderbegeleiding staan hulp en steun aan de ouders centraal. Vaak hebben ouders nood aan advies om de situatie nadien terug zelf aan te pakken. In de ouderbegeleiding kunnen problemen besproken worden zoals slaap- en eetproblemen, zindelijkheidstraining, gedragsmoeilijkheden, ... Verder kunnen ouders ook terecht in de praktijk voor psycho-educatie en handvaten voor het omgaan met diagnoses zoals ASS, ADHD, hechtingsproblemen, ... Met deze tips kunnen ouders thuis zelf aan de slag.

Gezinsbegeleiding

In gezinsbegeleiding gaan we aan de slag met de ouders en het kind samen, eventueel ook met broers of zussen. We luisteren naar de vragen of zorgen waar de gezinsleden mee zitten. Er kan gewerkt worden rond verschillende thema’s, zoals het communiceren binnen het gezin, het omgaan met problemen die zich stellen, spanningen binnen het gezin, ... Indien gewenst kan er een observatie of begeleiding aan huis plaatsvinden.

Sociale vaardigheidstraining

Sociale vaardigheidstraining is geschikt voor kinderen en jongeren die problemen hebben in hun sociaal functioneren. Enerzijds zijn er kinderen die teruggetrokken en onzeker zijn, anderzijds zijn er kinderen die assertief en dominant in omgang zijn. In een sociale vaardigheidstraining wordt in kleine groepjes gewerkt rond een aantal thema’s. Aan de hand van invulblaadjes, spelletjes, rollenspelen,... worden de kinderen aangezet om na te denken over zichzelf, hun gedrag en het effect op de omgeving. Alternatieven worden aangereikt en ingeoefend.
Volgende thema’s kunnen aan bod komen: kennismaken, praten en luisteren, zelfbeeld en talenten, vriendschap, omgaan met kritiek, leren ‘nee’ zeggen, winnen en verliezen, pesten en plagen, ...
De thema’s van de trainingen worden bepaald aan de hand van de samenstelling van de groep. Voorafgaand aan de trainingen vindt er een verkennend gesprek plaats met de ouders en het kind om wederzijdse verwachtingen af te stemmen. Na de training kan er eventueel een evaluatiegesprek volgen indien verdere begeleiding aangewezen is.
Binnenkort volgt hier meer praktische informatie over de sociale vaardigheidstrainingen.