011 39 82 70 Stuur ons een mail
   
WelkomTherapieŽnWie zijn weFoto'sContact

 

 

Logopedie > Leerstoornissen

Lees-, schrijf- en rekenproblemen

Een aantal kinderen ervaren moeilijkheden bij de schoolse vaardigheden. Lezen, spellen en/of rekenen willen maar niet vlot verlopen. Het kind blijft spellend of onnauwkeurig lezen, letters worden omgewisseld (b/d of ie/ei) en/of woorden worden toegevoegd of weggelaten. Bij het schrijven worden woorden geschreven zoals het kind ze hoort, spellingsregels worden niet toegepast en vreemde talen leveren moeilijkheden op.

Bij rekenen blijven oefeningen met de brug moeilijk, getallen worden omgekeerd, splitsingen en tafels zijn een struikelblok, het kind heeft geen inzicht in vraagstukken...
Kortom het kind blijft fouten maken, ook al wordt er thuis elke dag geoefend.

Door middel van een onderzoek zal de logopedist de prestaties van jouw kind vergelijken met kinderen van dezelfde leeftijd en/of hetzelfde leerjaar. Afhankelijk van het probleem nemen we testen af voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en/of rekenen. In een oudergesprek worden de resultaten besproken en indien nodig adviseren we om logopedische begeleiding op te starten.

Omdat elk kind anders is, bestaat er geen ‘standaardpakket’ voor de begeleiding. In de therapie wordt afhankelijk van het probleem aan lezen (technisch/begrijpend), spellen en/of rekenen gewerkt.