011 39 82 70 Stuur ons een mail
   
WelkomTherapieŽnWie zijn weFoto'sContact
 

Logopedie > Articulatiestoornissen

Articulatiestoornissen

Je kan ook bij de logopedist terecht als je merkt dat je kind klanken weglaat, vervangt of vervormt. Er zijn twee grote groepen van articulatiestoornissen:

  • Fonetische articulatiestoornis: Het kind kan de doelklank niet goed uitspreken. Denk daarbij aan sigmatisme (lispelen), rotacisme (problemen met de /r/) of multipele interdentaliteit (verschillende klanken uitspreken met de tong tussen de tanden).
  • Fonologische articulatiestoornis: Bij sommige kinderen is niet de productie van de klanken het probleem, maar wel de klankstructuur van woorden. Ze gaan klanken of combinaties ervan motorische vereenvoudigen. We spreken dan van fonologische vereenvoudigingsprocessen. Deze processen zijn een normale stap in de taalontwikkeling. We spreken pas van een fonologische articulatiestoornis als de vereenvoudigingsprocessen nog voorkomen op een leeftijd waarop ze al lang verdwenen moesten zijn.
  • Er bestaat vaak een verband tussen articulatieproblemen en afwijkende mondgewoonten. Voorbeelden van afwijkende mondgewoonten zijn duimzuigen of mondademen. Zo kan het voorkomen dat een kind dat te lang duimzuigt, als gevolg daarvan zal gaan lispelen.

Door middel van een onderzoek zal de logopedist de articulatie en mondgewoonten van jouw kind nagaan. In een oudergesprek worden de resultaten besproken en indien nodig adviseren we om logopedische begeleiding op te starten.

Omdat elk kind anders is, bestaat er geen 'standaardpakket' voor de begeleiding. In de therapie wordt gekeken naar de aard van het probleem. Belangrijk hierbij is dat er thuis veel geoefend wordt. Dit om ervoor te zorgen dat het kind ook in andere situaties dan de therapiesituatie correcte articulatie en mondgedragingen toepast.