011 39 82 70 Stuur ons een mail
   
WelkomTherapieŽnWie zijn weFoto'sContact
 

DIEET- EN VOEDINGSADVIES > Specifiek voor kinderen

U kan bij de diëtiste terecht voor volgende adviezen:

Overgewicht/obesitas:

Tijdens een eerste consult zal de graad van overgewicht/obesitas worden berekend. Voor kinderen onder de 18 jaar gebeurt dit door hun gewicht te beoordelen op de Vlaamse groeicurven met percentiellijnen. Dit is de start van de begeleiding en wordt bij elk consult opnieuw geëvalueerd. Ook zal het huidige voedingspatroon besproken worden tijdens het intakegesprek.
Bij jongere kinderen die te zwaar zijn, zal de begeleiding voornamelijk gebaseerd zijn op het stabiliseren van het gewicht. Dit is belangrijk omdat ze ook nog groeien. Gewichtsafname is daarom niet altijd nodig. Bij oudere kinderen en jongvolwassenen (bijna volgroeid) kan er, afhankelijk van kind tot kind, wel gestreefd worden naar gewichtsafname van ongeveer 10 % op een jaar.
Een goed inzicht in wat gezond is en wat niet, zal belangrijk zijn om de behandeling te doen slagen. Daarom wordt er tijdens de consulten hierover educatie gegeven. Dit kan bijvoorbeeld spelenderwijs aangebracht worden of gewoon door uitleg te geven, afhankelijk van de interesse van het kind en de ouders.
Omdat ouders kiezen wat op het menu staat, zullen de meeste consulten samen met hen gebeuren. Voor oudere kinderen en jongvolwassenen, kan het consult apart gebeuren wanneer dit aangewezen lijkt.
Elk kind is anders en heeft een andere behandeling nodig. Ook de adviezen worden individueel aangepast.

Moeilijke eters

Heb jij een moeilijke of selectieve eter in huis? Het bezorgt vele ouders vaak slapeloze nachten en heel wat gespannen momenten aan de tafel. Ouders spelen natuurlijk ook een erg belangrijke rol bij het aanleren van juiste voedingsgewoonten. Het aanpakken van het probleem is daarenboven vaak erg tijdsintensief en vergt veel geduld. Daarom kan het nuttig zijn om als ouder een diëtiste in te schakelen. De diëtiste zal samen met hen eerst en vooral het eetmoment en de eetsituatie bespreken en evalueren. Wat loopt er mis? Nadien zullen samen oplossingen gezocht worden, worden er regels opgesteld en een goede structuur besproken. Ook geeft de diëtiste tips en trucs mee om thuis aan de slag te gaan.

Eetproblemen bij autisme

Uit de literatuur blijkt dat 46 % tot 89 % van de kinderen en jongeren met autisme een afwijkend eetpatroon vertonen. Het probleem kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan van heel weinig gevarieerd eten tot heel veel eten, bizarre eetgewoontes, rituelen rond het eten van voedsel,… Vanaf dat het eetprobleem medische en sociale gevolgen met zich meebrengt, is het nuttig om het probleem aan te pakken.
Ook hier zal de diëtiste samen met de ouders en het kind nagaan wat er juist misloopt? Hoe komt dit? En wat kunnen we er aan doen? Het is belangrijk om te zorgen voor verheldering van het eetmoment (wat, waar, wanneer, hoe , hoe lang, …). We moeten rekening houden met de context van het eetmoment. Erna kan er gewerkt worden aan verschillende sensorische prikkels waar ze al dan niet gevoelig aan zijn. Het is belangrijk dat de eetsituatie aangepast is aan hun prikkelverwerking.
Samen met de ouders en het kind worden afspraken gemaakt rond de routine van eten: een vast eetmoment, een vaste plaats, …
Zeker bij deze doelgroep is het heel erg belangrijk dat de adviezen persoonlijk worden opgesteld. Elke kind is anders en heeft dan ook een andere behandeling nodig.

Diabetes mellitus Type I (en type II)

Bij kinderen komt voornamelijk type I diabetes voor. Hoewel type II diabetes ook steeds meer voorkomt bij kinderen.
De bedoeling van een behandeling van diabetes type I is het normaliseren van het bloedsuikergehalte. De behandeling steunt op 4 grote pijlers: voeding, beweging, medicatie en zelfcontrole.
De diëtiste zal samen met het kind en de ouders nagaan hoe de voeding kan afgesteld worden op het insulinegebruik. Verder hoort hier ook een deel educatie bij waarbij de diëtiste het kind duidelijke uitleg verleent over allerlei zaken zoals: wat mag ik wel of niet eten als ik diabetes type I heb? Waar moet ik voor opletten? En hoeveel mag je dan eten? Wanneer moet ik eten? Wat met verjaardagfeestjes of spelen bij vriendjes? ...
Ook kinderen met diabetes type II kunnen terecht bij de diëtiste. Hier zal de behandeling gericht zijn op educatie in verband met gezonde voeding.

Voedselintoleranties (gluten-/lactose-)

Bij intoleranties zoals gluten- en lactose-intolerantie is het erg belangrijk om individueel aangepaste voedingsrichtlijnen op te stellen. Het ene kind kan bijvoorbeeld meer verdragen van gluten/lactose dan het andere. De diëtiste bekijkt dan ook samen met het kind en de ouders welke aanpassingen nodig zullen zijn.